Το Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω έκτακτης διενέργειας εργασιών τεχνικής αναβάθμισης