full screen background image
ΑμΚΕ "ΚΛΙΜΑΚΑ"
Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας κοινωνικός φορέας, αναγνωρισμένος Μ.Κ.Ο., που ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείται τόσο στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι δράσεις και τα προγράμματα του φορέα στοχεύουν στην πολύπλευρη ενδυνάμωση των κοινωνικά αποκλεισμένων στις κατευθύνσεις: της υιοθέτησης ενεργού ρόλου απέναντι στη ζωή, της υπεύθυνης διεκδίκησης των δικαιωμάτων, της σταδιακής αυτονόμησης και της ισότιμης ένταξης στον κοινωνικό ιστό. Απώτεροι στόχοι των δράσεων του φορέα αποτελούν: ∙ Η ανάπτυξη του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. ∙ Η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης και απολαβής των κοινωνικών αγαθών ∙ Η προαγωγή της ψυχικής υγείας ∙ Η αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης Η ΚΛΙΜΑΚΑ προωθεί μορφές κοινωνικής πολιτικής που στηρίζονται και υπηρετούν την αναπτυξιακή κοινωνική ένταξη και όχι απλά την αναδιανομή του πλούτου και τη φιλανθρωπία.

Οικοτροφείο (Β΄) για 15 ψυχογηριατρικούς ασθενείς (Δήμος Αχαρνών) "Οινιήδα"

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Οινηίδα» Ταχ. Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου 43 13673, Αχαρναί Τηλ.: 210 2447532 Φαξ: 210 2447531 e-mail: oinhida@klimaka.org.gr site: www.klimaka.org.gr ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ) «ΟΙΝΗΙΔΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ H Κλίμακα είναι ένας Φορέας με δράσεις και προγράμματα στο χώρο της ψυχικής υγείας και με εξειδίκευση στην εργασία με κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού. Έχει τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας και μεγάλο μέρος των δράσεών της στηρίζεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Οικοτροφείο «Οινηίδα» λειτουργεί σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες) Το Ψυχογηριατρικό Οικοτροφείο «Οινηίδα» λειτουργεί από το 2003 στο Μενίδι Αττικής και στην παρούσα φάση φιλοξενεί 15 ασθενείς. Υπηρετώντας το Δυναμικό Μοντέλο Οικοτροφείου το Οικοτροφείο «Οινηίδα», μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται την ιδιαιτερότητα και την ελευθερία έκφρασης του κάθε ατόμου, προάγει την αυτονομία καταργώντας τον ρόλο του ψυχικά ασθενή με τον οποίο έχουν ταυτιστεί οι ένοικοι βιώνοντας την ιδρυματική λογική. Ταυτόχρονα, το Οικοτροφείο «Οινηίδα» αποτελεί στρατηγικό εταίρο της τοπικής κοινωνίας, προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες στην κοινότητα (εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δράσεις προαγωγής της ψυχικής υγείας, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση). Ονειρευόμαστε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες και τους χρόνια νοσηλευμένους σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». Διεκδικούμε όλοι μαζί το δικαίωμα κάθε πολίτη να ζει και να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Να έχει ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες, στην κοινότητα, στην αγορά εργασίας. Να μην παροπλίζεται ή περιθωριοποιείται λόγω οποιουδήποτε στίγματος, ταμπέλας ή διάγνωσης. Στη Μονάδα διαμένουν 15 ηλικιωμένοι ψυχικά πάσχοντες. Το σύνολο των ενοίκων είχε μακροχρόνια νοσηλεία στο Ψ.Ν.Α και μεταφέρθηκε στο οικοτροφείο στο πλαίσιο του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Στόχοι της αποασυλοποίησης είναι  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων,  η ανάπτυξη της των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και της λειτουργικότητάς τους,  μείωση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και  το πέρασμα από τη χρόνια ιδρυματική φροντίδα στην ενεργό κοινωνική επανένταξη. Την ευθύνη για τη φροντίδα και αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών έχουν αναλάβει 18 μόνιμοι εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (Ψυχολόγος, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτές και Φροντιστές), υπό τη διαρκή μέριμνα και ιδιαίτερη ευαισθησία της Επιστημονικά Υπευθύνου. Παράλληλα εφαρμόζεται προηγμένο σύστημα τηλεψυχιατρικής για την ψυχιατρική παρακολούθηση των ενοίκων και την υποστήριξη της ιατρικής τους φροντίδας σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία της Κλίμακας, σύστημα που είναι δυνατό να επεκταθεί για την κάλυψη αναγκών ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής. Ο τρόπος οργάνωσης της ΠΘΟ έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 9, 10,11,18,19 της ΚΥΑ Α3α/οικ.876/2000. ...επιίσης η διαχείρηση του οικοτροφείου έχει καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 της ΚΥΑ Α3α/οικ.876/2000 Η εγκατάσταση του Οικοτροφείου «Οινηϊδα» στο Δήμο Αχαρνών δεν προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής αλλά αντιθέτως αναπτύχθηκαν σχέσεις μεταξύ Οικοτροφείου – Κοινότητας μέσω διαφόρων δράσεων. Παρέχονται στην κοινότητα  υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση οικογενειών με μέλη που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  συμβουλευτικές υπηρεσίες και παρέμβαση στη κρίση,  προαγωγή υγείας και ψυχικής υγείας  ευαισθητοποίηση – ενημέρωση για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και  ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Κύριος στόχος της Δομής είναι να αποτελέσει πρότυπο δυναμικής ανάπτυξης και σε καμία περίπτωση στατικό ίδρυμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Οικοτροφείο «Οινηϊδα» παρέχει ένα θεραπευτικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης στους ενοίκους του. Σεβόμενο την ατομικότητα και τις ιδιαιτερότητές τους υποστηρίζει την προσπάθειά τους για το πέρασμα από την χρόνια ιδρυματική φροντίδα στην ενεργή κοινωνική επανένταξη. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια του προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι:  Διαμονή και διατροφή.  Εξατομικευμένη ψυχιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση – φροντίδα.  Ψυχολογική υποστήριξη.  Μέριμνα σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα.  Εκπαίδευση ενοίκων σε δεξιότητες.  Εργοθεραπευτικές φροντίδες.  Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (έξοδοι για καφέ, εκδρομές, θέατρα, συμμετοχή σε δράσεις για άτομα με ψυχικές παθήσεις).  Τακτική ιατρική παρακολούθηση. Άμεσοι στόχοι είναι:  Η σταδιακή αυτονόμηση με τη μέγιστη δυνατή για κάθε ένοικο ανεξαρτησία.  Υποστήριξη και ενδυνάμωση της επικοινωνίας των ενοίκων με τις οικογένειές τους.  Ένταξη των ενοίκων σε ημερήσιο πρόγραμμα ομαδικής ή/και ατομικής απασχόλησης με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του προσωπικού.  Εναρμόνιση της καθημερινής ζωής στη δομή με τους ρυθμούς της κοινωνικής πραγματικότητας  Συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού με εκπαιδευτικά σεμινάρια.  Ομάδες προσωπικού με στόχο την ενημέρωση και την επίλυση προβλημάτων.  Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινότητας για θεραπευτική διαχείριση των ατόμων με χρόνια ψυχικά προβλήματα. Έχουμε το ίδιο βλέμμα για όλους τους ανθρώπους γιατί δεν πιστεύουμε πως υπάρχει αποτυχία εκτός από το σταμάτημα της προσπάθειάς μας. Η Επιστ. Υπεύθυνη του Οικοτροφείου Κουλουμβάκη –Μπάλλα Δανάη
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου 43, 136 73, Μενίδι
Τηλ.: 210 2447532
Website:
email: oinhida@klimaka.org.gr
Υπεύθυνος Δομής: ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


'Ωρες λειτουργίας

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ


 

Οικοτροφείο (Β΄) για 15 ψυχογηριατρικούς ασθενείς (Δήμος Αχαρνών) "Οινιήδα"