full screen background image
ΑμΚΕ "ΙΑΣΙΣ"
Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ ξεκίνησε τη δράση της με σκοπό την προσφορά θεραπευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής φύσεως σε άτομα που το έχουν ανάγκη. Έχει αναπτύξει δομές, και δραστηριότητες, για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας του ατόμου και της οικογένειας. Οι στόχοι της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι οι παρακάτω:  Παροχή υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας των ενηλίκων και των οικογενειών τους.  Οργάνωση και υλοποίηση μονάδων υποδοχής και παροχής επαρκούς φροντίδας σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές.  Λειτουργία μονάδων φιλοξενίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  Οργάνωση και λειτουργία συμβουλευτικής και υποστηρικτικής θεραπείας.  Παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  Πρόληψη και ευαισθητοποίηση της οικογένειας ως προς τις εκάστοτε ανάγκες του ενήλικα,  Οργάνωση και λειτουργία ενδιάμεσων δομών διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών και αποκατάστασης  Σχεδιασμός παρεμβάσεων στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο σε γενικά ( κοινωνική ευθύνη, κλπ ) όσο και σε εξειδικευμένα θέματα (μετανάστευση, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ).  Λειτουργική διασύνδεση με Πρωτοβάθμιους και Δευτεροβάθμιους φορείς Υγείας (ΠΦΥ) και με τους αντίστοιχους τομείς ΤΟΨΥ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας μέσω συγκρότησης του κοινοτικού δικτύου.  Εκπαίδευση επαγγελματιών Υγείας σε θέματα Ψυχικής Υγείας.  Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων. Οι δράσεις της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ στην έως τώρα πορεία της είναι οι παρακάτω:  Λειτουργία μονάδων Αποκατάστασης – Οικοτροφεία, Ξενώνες κ.α.  Λειτουργία μονάδων Επανένταξης – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Εκπαίδευσης  Πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και ομιλιών με θέματα Υγείας και Εκπαίδευσης  Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  Διενέργεια προγραμμάτων Εθελοντισμού και Πρακτική άσκηση φοιτητών  Συνεργασία με άλλους φορείς για κοινές δράσεις και έρευνα  Δημοσιότητα και προβολή των θεμάτων ψυχικής υγείας.  Λειτουργία Προστατευμένων Διαμερισμάτων Ημιαυτόνομης Διαβίωσης  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο τη δικτύωση με φορείς από το εξωτερικό όπως επίσης και την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού.» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Εθελοντισμός είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς του ελεύθερου χρόνου, των γνώσεων και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, χωρίς όρια και ανταλλάγματα. Από τη μια αποτελεί μια κίνηση αλληλοβοήθειας, παροχής στήριξης και ελπίδας προς τον άνθρωπο και από την άλλη μια πηγή απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τον Εθελοντή. Ο Εθελοντής προσφέρει τον εαυτό του και όλες του τις δυνάμεις κερδίζοντας ικανοποίηση και εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρέχει τη δυνατότητα Εθελοντικής δράσης σε όλους όσους ενδιαφέρονται να προσφέρουν και ταυτόχρονα να καταρτιστούν στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Η Ομάδα των Εθελοντών συντονίζεται από την Θεραπευτική Πολυκλαδική Ομάδα και στόχος της είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των Εθελοντών πάνω σε θέματα Ψυχικής Υγείας, καθώς και η εποπτεία και η αξιολόγηση τους. Όλα τα μέλη της ομάδας θεωρούνται ισότιμα και τα καθήκοντά τους ορίζονται ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος και την ειδικότητα του κάθε Εθελοντή ξεχωριστά. Μέσα από την Ομάδα πραγματοποιείται και η εποπτεία των Εθελοντών με σκοπό τη κατεύθυνση τους και την υποστήριξη τους για να μειωθεί το επαγγελματικό άγχος, και να αυξηθεί το συναίσθημα ικανοποίησης από την εργασία τους. Στεγαστικές Δομές Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ στο πλαίσιο των δράσεων της για την υποστήριξη ατόμων με νοητική στέρηση καθώς και ατόμων με ψυχικές παθήσεις, έχει αναπτύξει μονάδες υποστηριζόμενης και ημιαυτόνομης διαβίωσης. Λειτουργούμε μονάδες σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και με την Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας. Μέσα από τη λειτουργία αυτών των μονάδων επιδιώκονται οι εξής στόχοι: • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας και εκπαίδευσης σε καθημερινές δεξιότητες • Συμμετοχή σε προγράμματα εκμάθησης και ενδυνάμωσης συμπεριφορών, ατομικής υγιεινής, φροντίδας χώρων καθημερινής διαβίωσης με σκοπό την ενίσχυση της ατομικότητας και της σταδιακής αυτονόμησής τους. • Συμμετοχή σε δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικών και παραγωγικών δεξιοτήτων • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, διδακτικών ιστοριών, μουσικής, χορού, επιτραπέζιων παιχνιδιών, ανάπτυξης συναισθηματικής νοημοσύνης ,με σκοπό την ψυχική ευεξία και διάθεση των ενοίκων καθώς και την ανάδειξη και ενδυνάμωση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. • Ανάπτυξη και διατήρηση επικοινωνίας με την κοινότητα μέσω υποστηρικτικών πλαισίων. • Μείωση του στίγματος, εξάλειψη των διακρίσεων, προαγωγή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την ψυχική ευεξία και την αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας των ενοίκων μας. (Τακτικές εκδρομές σε εξοχική κατοικία). • Προαγωγή της ψυχικής υγείας στην ευρύτερη περιοχή μέσω ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού με στόχο την μείωση του στίγματος και την δικτύωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της διοργάνωσης ομιλιών και της εκπαίδευσης ασκούμενων φοιτητών και εθελοντών. Μονάδες υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων Η ΑΜΚΕ «ΙΑΣΙΣ» σε συνεργασία με άλλους φορείς, (όπως την ΕΚΠΟΣΠΟ «Νόστος») λειτουργεί Ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Η λειτουργία τους εντάσσεται στο έργο «Φιλοξενία και Υποστήριξη Προσφύγων» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων). Η οργάνωση και η διαχείρισή τους εκφράζουν τη σύνθεση της τεχνογνωσίας των φορέων συνεργασίας, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε μετανάστες και πρόσφυγες και την οργάνωση και λειτουργία κέντρων/δομών σε τοπικές κοινότητες. Εκτός από την καθημερινή διατροφή και στέγαση, εντός των δομών παρέχεται ολοκληρωμένη ψυχο – κοινωνική υπηρεσία, η οποία αντιμετωπίζει τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των ενοίκων, προάγει την ψυχο – εκπαίδευσή τους και οργανώνει τις δράσεις εκείνες που ομαλοποιούν το διάστημα της εδώ παραμονής τους και υποβοηθούν τόσο την προσωρινή τους ένταξη όσο και την διαχείριση της ενδεχόμενης αλλαγής (αρνητική απάντηση στο αίτημά τους). Παράλληλα, προωθείται η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα μειονοτήτων, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις δικτύωσης (επιχειρήσεις, σχολεία, ενορίες) προκειμένου να καταπολεμηθούν τα στερεότυπα. Επιπλέον δράσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από το δίκτυο των Εθελοντών των φορέων, είναι η θεατρική αγωγή των παιδιών, η ενισχυτική τους διδασκαλία (κατόπιν ενεργειών της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας όλα τα παιδιά είναι ενταγμένα στο σχολικό σύστημα), η δημιουργική απασχόληση των νηπίων και η εκμάθηση βασικών στοιχείων ελληνικής γλώσσας των ενήλικων γονέων τους. Κέντρα Ψυχικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ο φορέας μας λειτουργεί Κέντρο Ημέρας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενήλικους οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής ασθένειας. Απώτερος στόχος είναι να δράσουμε σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, μέσα από διάφορα θεραπευτικά προγράμματα. Παράλληλα φροντίζουμε και για την πρόληψη μέσα από δράσεις ενημέρωσης και σεμινάρια. Στο Κέντρο Ημέρας προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: Εκτίμηση αναγκών, την εκπόνηση και εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης, θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το κάθε μέλος εντάσσεται σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με πρόταση της ΠΘΟ με στόχο την ενίσχυση του ψυχοκοινωνικού του δυναμικού. Ομαλή ένταξη των εξυπηρετούμενων στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας, που στηρίζεται στην εξατομικευμένη παρέμβαση και στο θεραπευτικό πλάνο που σχεδιάζεται από την ΠΘΟ ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε επωφελουμένου σε αρχικό, μέσο αλλά και σε επίπεδο αξιολόγησης της πορείας του επωφελουμένου Απασχόληση των εξυπηρετούμενων μέσα από διάφορα θεραπευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα τα οποία είναι: φυσιοθεραπεία, γυμναστική, δραματοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, εξωτερικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκδρομές, βόλτες για καφέ), ανάγνωση βιβλίου, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιατρικών θεμάτων, θεατρική ομάδα, τραγούδι, διοργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών και δημιουργία κατασκευών μέσα από θεματικές ενότητες, ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων, προώθηση στην απασχόληση της εργασιακής ένταξης. Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικής και Υποστηρικτικής θεραπείας. Παρέχεται στα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους καθώς και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμησή τους Πρόληψη και ευαισθητοποίηση της οικογένειας ως προς τις εκάστοτε ανάγκες του εξυπηρετούμενου. Η συμβουλευτική και υποστηρικτική διαδικασία δεν σταματά στο άμεσα συμβαλλόμενο αλλά παρέχεται και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Στο χώρο του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση ομιλίες με θέματα που άπτονται τόσο της ψυχικής υγείας, όσο και κοινωνικών ή άλλων θεμάτων. Διενέργεια προγραμμάτων εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης φοιτητών σχετικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, οι ασκούμενοι ψυχολόγοι ενημερώνονται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, εκπαιδεύονται στην εκμάθηση τρόπων δημιουργικής απασχόλησης των μελών, καθώς και σε θέματα ψυχοπαθολογίας και διαχείρισης ψυχολογικών κρίσεων, συμμετέχουν σε ομάδες εκπαίδευσης και εργοθεραπείας, προετοιμάζουν και πραγματοποιούν δικές τους σχετικές ομάδες για τα μέλη – πάντα , βέβαια με σχετική εποπτεία και διευκόλυνση από τον επαγγελματία. Ομάδα ψυχοεκπαίδευσης επαγγελματιών στη Συστημική προσέγγιση και το Σχετίζεσθαι από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης - ψυχολόγο του Κέντρου Ημέρας. Οι πρώτες ομάδες εκπαίδευσης ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2008, ενώ στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ψυχοεκπαίδευση επαγγελματιών στη Συστημική προσέγγιση, τόσο για τη χρήση τεχνικών ομάδας και σχετίζεσθαι, όσο και για την ανάδειξη ατομικών χαρακτηριστικών. Ερευνητικά Προγράμματα Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας η εταιρία μας μετέχει σε Ευρωπαικά προγράμματα ερευνητικής φύσεως για την ανάπτυξη νέων μεθόδων υποστήριξης των εξυπηρετούμενων μας. Μέσα από την χρόνια ενασχόλησή μας στον τομέα της έρευνας έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών τόσο από το χώρο της Υγείας (νοσοκομεία, ψυχιατρικές δομές, και μονάδες αποκατάστασης|) Όσο και από το χώρο της εκπαίδευσης ( διακεκριμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, και κέντρα κατάρτισης). Επωφελούμενοι της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για προγράμματα όπως Leonardo Da Vinci (Mobility, Partnership, Transfer of Innovation), Development of Innovation και Youth in Action, το ΙΑΣΙΣ έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία, προϊόντα της ερευνητικής μας διαδικασίας. Παράλληλα χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους έχουμε δημιουργήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δραστηριοτήτων για το προσωπικό μας, τους επωφελούμενους , τους εθελοντές μας αλλά και για φοιτητές και άλλους επαγγελματίες σύμβουλους. Διαχείριση προγραμμάτων Για την καλύτερη δυνατή και αποδοτική διαχείριση των προγραμμάτων του φορέα, η εταιρεία μας τηρεί Σύστημα Διαχείρισης ISO. Παράλληλα, με την οικονομική παρακολούθηση των έργων, έχουμε πιστοποιηθεί με Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας στα πρότυπα του ΕΛΟΤ 1429: 2008 -10370412. Για κάθε έργο που υλοποιούμε τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες όπως προϋπολογισμοί απολογισμοί, και διαγωνιστικές διαδικασίες. Η διαχείριση των προγραμμάτων μας εποπτεύεται από τα Υπουργεία Υγείας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας), Εργασίας (Διεύθυνση Πρόνοιας), και Παιδείας (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών). Σε κάποια από τα έργα μας, ασκείται απευθείας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κέντρο Ημέρας

Ο φορέας μας λειτουργεί Κέντρο Ημέρας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ενήλικους οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής ασθένειας. Απώτερος στόχος είναι να δράσουμε σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, μέσα από διάφορα θεραπευτικά προγράμματα. Παράλληλα φροντίζουμε και για την πρόληψη μέσα από δράσεις ενημέρωσης και σεμινάρια. Στο Κέντρο Ημέρας προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: -Εκτίμηση αναγκών, την εκπόνηση και εφαρμογή εξειδικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης, θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το κάθε μέλος εντάσσεται σε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με πρόταση της ΠΘΟ με στόχο την ενίσχυση του ψυχοκοινωνικού του δυναμικού. -Ομαλή ένταξη των εξυπηρετούμενων στα προγράμματα του Κέντρου Ημέρας, που στηρίζεται στην εξατομικευμένη παρέμβαση και στο θεραπευτικό πλάνο που σχεδιάζεται από την ΠΘΟ ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε επωφελουμένου σε αρχικό, μέσο αλλά και σε επίπεδο αξιολόγησης της πορείας του επωφελουμένου -Απασχόληση των εξυπηρετούμενων μέσα από διάφορα θεραπευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα τα οποία είναι: φυσιοθεραπεία, γυμναστική, δραματοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, εξωτερικές δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκδρομές, βόλτες για καφέ), ανάγνωση βιβλίου, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιατρικών θεμάτων, θεατρική ομάδα, τραγούδι, διοργάνωση εκδηλώσεων και γιορτών και δημιουργία κατασκευών μέσα από θεματικές ενότητες, ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων, προώθηση στην απασχόληση της εργασιακής ένταξης. -Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικής και Υποστηρικτικής θεραπείας. Παρέχεται στα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους, να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους σε σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους καθώς και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμησή τους -Πρόληψη και ευαισθητοποίηση της οικογένειας ως προς τις εκάστοτε ανάγκες του εξυπηρετούμενου. Η συμβουλευτική και υποστηρικτική διαδικασία δεν σταματά στο άμεσα συμβαλλόμενο αλλά παρέχεται και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Στο χώρο του Κέντρου Ημέρας πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση ομιλίες με θέματα που άπτονται τόσο της ψυχικής υγείας, όσο και κοινωνικών ή άλλων θεμάτων. -Διενέργεια προγραμμάτων εθελοντισμού και πρακτικής άσκησης φοιτητών σχετικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, οι ασκούμενοι ψυχολόγοι ενημερώνονται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, εκπαιδεύονται στην εκμάθηση τρόπων δημιουργικής απασχόλησης των μελών, καθώς και σε θέματα ψυχοπαθολογίας και διαχείρισης ψυχολογικών κρίσεων, συμμετέχουν σε ομάδες εκπαίδευσης και εργοθεραπείας, προετοιμάζουν και πραγματοποιούν δικές τους σχετικές ομάδες για τα μέλη,πάντα βέβαια με σχετική εποπτεία και διευκόλυνση από τον επαγγελματία. -Ομάδα ψυχοεκπαίδευσης επαγγελματιών στη Συστημική προσέγγιση και το Σχετίζεσθαι από τον υπεύθυνο εκπαίδευσης - ψυχολόγο του Κέντρου Ημέρας. Οι πρώτες ομάδες εκπαίδευσης ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2008, ενώ στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ψυχοεκπαίδευση επαγγελματιών στη Συστημική προσέγγιση, τόσο για τη χρήση τεχνικών ομάδας και σχετίζεσθαι, όσο και για την ανάδειξη ατομικών χαρακτηριστικών.
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πατησίων 68 & Κότσικα 2, 10434, Αθήνα
Τηλ.: 2108210520
Website: iasismed.eu
email: iasisdc@yahoo.com
Υπεύθυνος Δομής: Μπαλτάς Νικόλαος


'Ωρες λειτουργίας

09:00 - 17:00


 

Κέντρο Ημέρας